دیدار پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان با رئیس دادگستری به مناسبت هفته قوه قضائیه

دیدار پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان با رئیس دادگستری به مناسبت هفته قوه قضائیه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات