روابط عمومی شهرداری رامسر/ جوابیه روابط عمومی شهرداری پیرو درج مطلب در زمینه طرح اعتراض کسبه بازار سنتی به اقدامات شهردار غیر بومی رامسر در رفع انسداد معابر

روابط عمومی شهرداری رامسر/ جوابیه روابط عمومی شهرداری پیرو درج مطلب در زمینه طرح اعتراض کسبه بازار سنتی به اقدامات شهردار غیر بومی رامسر در رفع انسداد معابر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات