روابط عمومی شهرداری رامسر/ به همت واحد عمران شهرداری رامسر سنگ فرش پل سخت سر با هدف زیبا سازی شهر رامسر و رفاه حال شهروندان در حال اجرا می باشد.

روابط عمومی شهرداری رامسر/ به همت واحد عمران شهرداری رامسر سنگ فرش پل سخت سر با هدف زیبا سازی شهر رامسر و رفاه حال شهروندان در حال اجرا می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات