نشست بررسی راهکارهای امور...

نشست بررسی راهکارهای امور مربوط به پیمانکاران خدمات شهری در خصوص تاثیرات افزایش قیمت ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد، نشست بررسی راهکارهای امور مربوط به پیمانکاران خدمات شهری در خصوص تاثیرات افزایش قیمت ها برگزار شد.

در این نشست که با حضور حسین صالحیان معاون خدمات شهری، رحیم دل رئیس سازمان مدیریت پسماند و مدیران و کارشناسان حوزه با پیمانکاران خدمات شهری برگزار شد، اعضاء در خصوص تاثیرات افزایش قیمت ها و نحوه لحاظ نمودن تورم ایجاد شده در قراردادهای پیمانکاران خدمات شهری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین مقرر شد تا با ارزیابی مستندات در این خصوص نسبت به این موضوع تصمیم گیری شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات