سازگاری با کم آبی محور اصلی هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: هر سال به ابتکار وزارت نیرو، ۱ الی ۷ تیر ماه به عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب اقدامات مدیریتی و فزهنگ سازی در حوزه مدیریت آب به اجرا در می آید. در سال جاری با توجه به ضرورت مصرف بهینه انرژی در فصل گرم سال، عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق تغییر یافته و در حوزه آب بر اهداف برنامه ملی و استانی سازگاری با کم آبی تاکید می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، کاظم جم افزود: هر یک از روزهای هفتگانه صرفه جویی در مصرف آب با یک عنوان اختصاصی به اجرا در می آید. روزهای شنبه و یکشنبه به موضوع مدیریت مصرف آب و انرژی های خانواده و رسانه ها، روزهای دوشنبه و سه شنبه به صنعت، غذا، منابع طبیعی و محیط زیست، چهارشنبه و پنجشنبه به جلب مشارکت های مردمی، اقتصادی و حقوق شهروندی و روز جمعه نیز به آموزه های دینی اختصاص یافته است.

جم با اشاره به برنامه های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به مناسبت گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق عنوان کرد: مجموعه ای از تولیدات آموزشی چند رسانه ای، ارتباط با رسانه ها، رونمایی از اقدامات ترویجی و نشست با گروه های مخاطب در این هفته پیش بینی شده است که به تدریج به اجرا در می آید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات