بهره مندی از خرد جمعی جهت تدوین برنامه های عملیاتی عملگرا و حل...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، مدیر کل دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، در نشست مشترک روسای گروه مطالعات آبهای زیرزمینی دفاتر مطالعات شرکت های آب منطقه ای کشور که به میزبانی شرکت آب منطقه ای تهران برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری این نشست ها در جهت بهره مندی از خرد جمعی و عملگرایی در دفاتر مطالعات پایه شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور است تا با همفکری یکدیگر بر چالش های موجود غلبه نماییم.

"فراز رابعی" با بیان اینکه  حدود ۳۱۰۰ نفر در مجموعه دفاتر مطالعات، همکاری می کنند، افزود: این ظرفیت بسیار خوبی است که از آن می توان برای حل مسائل پیش رو استفاده نمود.

مدیر کل  دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن اشاره به کمبود نقدینگی در بخش مطالعات گفت: بیشتر شرکت های آب منطقه ای از اعتبارات کافی برخوردار نیستند که در تلاش هستیم علی رغم همه محدودیت ها، گشایشی در این زمینه حاصل شود.

وی تصریح کرد: هنر این است که متناسب با شرایط محیطی و اجتماعی، رویکرد خود را تغییر دهیم و باید اولویت بندی اقدامات را متناسب با این شرایط تعیین نماییم.

وی خاطرنشان کرد: همه فعالیت ها در واحد مطالعات از اهمیت خاص خودش برخوردار است اما موضوعاتی که به اعتبارات مربوط نیست، باید در صدر برنامه ریزی ها قرار گیرد تا با تغییر رویکردها بتوان بر چالش ها غلبه کرد.

همچنین محمد رضا خانیکی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت منابع و مصارف استان تهران، به ارائه شاخص های تحقق برنامه های عملیاتی واقع نگر جهت حل مشکلات منابع آب پرداخت.

خانیکی با ارائه چند نمونه از تجربیات موفقی که دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطه ای تهران، توانسته با تشخیص بهنگام چالش و بررسی و ارائه پیشنهادات به موقع جهت حل آنها، دستاوردهای خوبی را برای مدیریت بهتر منابع آب استان تهران رقم زند، افزود: همکاران این دفتر توانستند با مدلسازی تحولات آتی کمی
و کیفی آبخوان  تهران – کرج و ورامین، اثرات اجرای شبکه های فاضلاب  بر منابع آب زیر زمینی  را در سال های آتی،  شبیه سازی و نتایج  آنرا در اختیارتصمیم گیران قرار دهند، به گونه ای که این مطالعات توانست به طور کلی سیمای احداث عظیم ترین  طرح زیست محیطی کشور را تغییر دهد و آنرا از حالت متمرکز به غیر متمرکز تبدیل نماید که اثرات بسیار قابل توجهی در مدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی خواهد داشت.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطه ای تهران همچنین با اشاره به ورود موثر این دفتر در بحث فرو نشست زمین که از چالش  های مهم استان تهران می باشد به تهیه گزارشی با این عنوان، اشاره نمود که به علت ورود خوب به مباحث فرو نشست استان، ضمن موفقیت در انعکاس گزارش به مقامات تصمیم گیر در سطح وزارت نیرو و کشوری، توانست منشاء اثر گذاری در تدوین برنامه عملیاتی جهت کنترل پدیده فرو نشست شود.

خانیکی در پایان یادآور شد: ضروری است دفاتر مطالعات پایه منابع آب به سهم خود، ایفای نقش موثری در تصمیم گیری ها مطالعات طرح های توسعه منابع آب، مدیریت جامع و به هم پیوسته منابع آب، ارزیابی اثرات اقدامات مدیریت آب همانند طرح های بازچرخانی پساب، تعادل بخشی و  تغذیه مصنوعی، بهره برداری از آبهای نامتعارف، تخصیص منابع آب و پیش بینی وضعیت منابع  آب و به طور کلی رفع چالش های منابع آب استان خود داشته و بر همین اساس برنامه های عملیاتی تهیه گردند.

در ادامه این نشست نیز روسای گروه های آب زیر زمینی دفاتر مطالعات شرکت های آب منطقه ای کشور هریک چالش های خود را مطرح و برای رفع این چالش ها و ابهامات چاره اندیشی گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات