ضرورت جلوگیری از دخل و تصرف بستر رودخانه‌ها در همدان

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور حفظ و صیانت از منابع آبی طرح جلوگیری از دخل و تصرف بستر رودخانه‌ها در همدان اجرایی شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای حفاظت از منابع آب باید در سطح وزارت خانه و استان ها کمیسیون های مشترک در خصوص صدور مجوز و تعیین مقادیر برداشت آب از چاه توافقاتی حاصل شود و راهکارهایی از سوی سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای برای تامین معیشت اقتصادی کشاورزان حاصل شود.

محمدعلی پورمختار افزود: دستگاه های اجرایی باید ماموریت ذاتی در جهت تامین و حفاظت از منابع آب را را انجام دهند و از هیچ دستگاهی توقع رها کردن وظایف خود را نداریم چراکه اصل ماموریت ها دچار مشکل می شود.

وی ضمن قدردانی از دست اندرکاران شرکت آب منطقه ای در جهت حفاظت از منابع آب تصریح کرد: در صورت  تخصیص اعتبارات مکفی ، بسیاری از پروژه ها از جمله سدها، بندها  به ویژه سد آلان اجرایی خواهد شد .

وی ابراز کرد: در سطح کشور ۴ تا ۵ درصد سهم تامین آب برای صنعت است و این در حالیست که همدان به دلیل اینکه یک استان کشاورزی محسوب می شود سهم آب برای بخش صنعت کمتر از ۳ درصد است.

وی از احداث شهرک دامی خبرداد و ابراز داشت: تمامی زیرساخت های این شهرک مهیا است و باید طرح مطالعاتی آن  صورت گیرد که با این مهم می توان مصرف آب را مدیریت کرد و سهم آب در بخش صنایع کشاورزی را بیش از پیش افزایش داد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین باید از تخلفات و تصرفاتی که در بستر رودخانه ها انجام می شود جلوگیری به عمل آورد چرا که مالک رودخانه ها دولت است و به موجب قانون می تواند برای بستر رودخانه ها سند صادر کند.

پورمختار گفت: بیش از ۹۰ درصد مشاغل استان همدان کشاورزی است و باید شرکت آب منطقه ای در خصوص چاه های فاقد پروانه مساعدت هایی برای کشاورزان داشته باشد چرا که این قشر از جامعه به لحاظ درامدی در مزیقه قرار دارند .

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات