سازگاری با کم آبی محور اصلی هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق

سازگاری با کم آبی محور اصلی هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: هر سال به ابتکار وزارت نیرو، ۱ الی ۷ تیر ماه به عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب اقدامات مدیریتی و فزهنگ سازی در حوزه مدیریت آب به اجرا در می آید. در سال جاری با توجه به ضرورت مصرف بهینه انرژی در فصل گرم سال، عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق تغییر یافته و در حوزه آب بر اهداف برنامه ملی و استانی سازگاری با کم آبی تاکید می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، کاظم جم افزود: هر یک از روزهای هفتگانه صرفه جویی در مصرف آب با یک عنوان اختصاصی به اجرا در می آید. روزهای شنبه و یکشنبه به موضوع مدیریت مصرف آب و انرژی های خانواده و رسانه ها، روزهای دوشنبه و سه شنبه به صنعت، غذا، منابع طبیعی و محیط زیست، چهارشنبه و پنجشنبه به ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات