برگزاری جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی فهرج

برگزاری جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی فهرج

جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی فهرج در تاریخ ۲۵ خردادماه ۹۸ با حضور اعضاء در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی فهرج در تاریخ ۲۵ خردادماه ۹۸ با حضور اعضاء در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد. در این جلسه مقرر گردید اداره آبفا نسبت به جمع آوری کلیه انشعابهای غیرمجاز اقدام نماید و همچنین مقرر گردید امور منابع آب نیز چاه های غیرمجاز تازه حفر شده را شناسایی و در اسرع وقت نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن آنها اقدامات لازم را انجام دهد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات