گزارش حسابرس مستقل به شورای اسلامی شهر و شهرداری اراک

گزارش حسابرس مستقل به شورای اسلامی شهر و شهرداری اراک

جلسه کمیته حسابرسی، به ریاست علیرضا مرادی رییس کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر اراک و با حضور ایرج رضایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، خراجی سرپرست معاونت مالی و اقتصادی، عشق الهی سرپرست اداره حقوقی و امور قراردادها و پاکزاد مدیر بودجه شهرداری برگزار شد .
در این جلسه، اعضای کمیته حسابرسی موضوع پیش نویس گزارش حسابرسی شده سال ۹۶ شهرداری اراک توسط موسسه حسابرسی منتخب شورای اسلامی شهر اراک را در دستور کار قرار دادند و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و اعضای حاضر در جلسه هر کدام به طور جداگانه ای نقطه نظرات و پیشنهادات خود را جهت اصلاح گزارش مربوطه بیان نمودند.


:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات