برگزاری جلسه کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای یزد

پانزدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای یزد با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران و اعضای کارگروه ارزیابی عملکرد شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در ابتدای این نشست «محمدمهدی جوادیان زاده» براهمیت تدوین برنامه عملیاتی مناسب و تاثیر آن  در شناسایی موانع انجام کارها و تسریع در رسیدن به اهداف تعیین شده تاکید کردند.

همچنین در این جلسه برنامه های عملیاتی تدوین شده برای سال ۹۸ مرور و مقرر گردید پس از اعمال اصلاحات لازم، ارزیابی برنامه ها در دوره های زمانی ۶ ماهه توسط اعضای کارگروه ارزیابی عملکرد انجام پذیرد.

لازم به ذکر است: در پایان نشست در خصوص ادامه فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۹۷ جشنواره شهید رجایی، هماهنگی های لازم انجام شد تا در مرحله ارزیابی استانی، تعامل مناسب با ارزیابان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صورت گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات