اجرای طرح تحویل حجمی آب نیاز جدی یزد است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با بیان این که اجرای طرح تحویل حجمی آب نیاز جدی یزد است، گفت: اطلاع رسانی و توجیه کشاورزان در خصوص میزان حجم مصرفی آب چاه ها از پیش نیازهای اجرای طرح تحویل حجمی آب در استان است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در راستای استفاده از پتانسیل کارشناسان شرکت آب منطقه ای یزد جلسه هم اندیشی با کارشناسان به صورت فصلی از سال ۹۷ برگزار می شود که اولین جلسه مذکور در سال جاری در تاریخ ۲۹ خرداد ماه با حضور مدیرعامل و کلیه کارشناسان این شرکت برگزار شد.

در ابتدای این نشست «محمدحسین باقری» به عنوان دبیر شورای هم اندیشی کارشناسان شرکت آب منطقه ای، گستره و چگونگی اجرای طرح تحویل حجمی آب را در سطح ۱۰ دشت استان تشریح و پس از آن کارشناسان واحدهای مختلف با طرح دیدگاه ها و نظرات فنی، راهکارهای پیشنهادی جهت تحقق اهداف طرح مذکور که کاهش افت سطح آب آبخوان های استان است را مطرح کردند.

در این نشست طرح تحویل حجمی آب چاه های کشاورزی که در دستور کار سال جاری شرکت آب منطقه ای است مورد نقد، تجزیه و تحلیل واقع شد و با بررسی راهکارهای پیشنهادی جهت انجام هرچه بهتر این طرح تاکید شد.

همچنین ضرورت مشارکت و استفاده از ظرفیت های فنی و مشارکتی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ها مورد مطالبه قرار گرفت.

در ادامه «محمدمهدی جوادیان زاده» برضرورت تشکیل کارگروهی فنی در اسرع وقت برای مدیریت و ساماندهی طرح تحویل حجمی و رفع موانع اجرایی و نظارت بر روند اجرای کار در ۱۰ دشت استان مورد تاکید کرند و خواستار اتمام نصب کنتورهای هوشمند روی چاه های کشاورزی تا پایان سال جاری شدند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد همچنین ضرورت اطلاع رسانی و توجیه کشاورزان در خصوص میزان حجم مصرفی آب چاه ها را از پیش نیازهای اجرای طرح تحویل حجمی آب قلمداد نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات