گزارش عملکرد سه ساله اخیر گروه تخصصی معماری

گزارش عملکرد سه ساله اخیر گروه تخصصی معماری


گزارش عملکرد سه ساله اخیر گروه تخصصی معماری

اهداف و چشم اندازهای گروه تخصصی معماری که در دوره هفتم شورای مرکزی مورد توجه ویژه قرار گرفته و برای تحقق آنها اقدام شده عبارتند از:
۱-توسعه شرح خدمات مهندسی معماری
۲-تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در معماری
۳-انرژی و محیط زیست در معماری
۴-بهره گیری از فناوری های نوین در معماری
۵-هویت در معماری ایرانی- اسلامی با تاکید بر ارزشهای بومی و منطقه ای

گزارش دریافتی درباره اقدامات انجام شده در گروه تخصصی معماری در دوره هفتم شورای مرکزی به این شرح است:
۱-تشکیل ۳۹ جلسه گروه تخصصی معماری و تشکیل ۶۶ جلسه کارگروه های تخصصی معماری و استفاده از توانمندی،
نظرات و تجارب اعضای معمار سازمانهای مختلف کشور با حضور نمایندگانی از ۲۸ استان کشور (کارگروه های نظامنامه نماسازی و سیمای ساختمانها،  معماری داخلی ساختمان ها و محوطه سازی، مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری، تهیه نظامنامه اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث ۲۱ و ۲۲ در مهندسی معماری، بررسی تجربیات جهانی در خصوص مقررات ملی ساختمان در معماری، اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹ با رویکرد ممیزی و بومی سازی در مناطق کشور، توسعه و ترویج الگوهای پایداری در طراحی معماری، تبیین جایگاه فناوری های نوین در معماری، هویت در معماری ایرانی اسلامی، ویرایش مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان).
۲-تشکیل جلسات هم اندیشی: (تشکیل ۳ جلسه با نمایندگان هیات مدیره در رشته معماری و نیز نمایندگان گروه های تخصصی معماری تمام استان های کشور و با حضور ریاست محترم شورای مرکزی در محل شورای مرکزی
۳-تشکیل جلسات مشترک با وزارت راه و شهرسازی شامل برگزاری جلسه مشترک گروه تخصصی معماری با معاون محترم وقت مسکن و ساختمان و معاون محترم وقت شهرسازی و معماری و تشکیل جلسه مشترک با اعضای کمیته تدوین مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان.
۴-گزارش پیشنهادی مبانی قیمت گذاری و شرح خدمات مهندسی معماری.
۵-بررسی جایگاه نظارت معماری با توجه به آسیب شناسی زلزله غرب کشور.
۶-طرح نامه شماره ۶۴۹۵/د/ش م مورخ ۹۶/۷/۴ دکتر طاهره نصر، رئیس گروه معماری در خصوص اعمال جداول مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.
۷-پیشنهاد دوره های آموزشی معماری برای ورود به حرفه، بازآموزی و ارتقا.
۸-پیشنهادات ارائه شده ازسوی گروه به دبیر محترم اجرایی و هیات رئیسه سازمان:
۸-۱- تشکیل کمیته مشترک معماری با وزارت راه و شهرسازی در راستای تعامل شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی.
۸-۲- تهیه بانک اطلاعاتی معماری: درگام نخست فرمت جدولی تهیه گردید که طی نامه‏ای از استانهای مختلف درخواست شد که اطلاعات معماران خود را به شورای مرکزی ارسال نمایند.
۸-۳- بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر تاکید بر اقتصاد مقاومتی و نیاز جامعه به اشتغال جوانان و با توجه به اینکه سرفصل دروس دانشگاهی در رشته معماری سالهاست مورد بازنگری قرار نگرفته است، گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن ارائه پیشنهاد مبنی بر آموزش قوانین و مقررات ملی ساختمان در قالب دروس دانشگاهی (بصورت واحد اجباری و نه اختیاری) آمادگی خود را برای ارائه پیشنهادهای مربوط به این امر اعلام نمود.
۸-۴-تهیه راهنمای تصویری برای مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان توسط گروه تخصصی معماری مطرح گردید که در صورت تامین بودجه مورد نیاز گروه تخصصی برای انجام این مورد اعلام آمادگی نموده است.
۸-۵- با توجه به تجربه موفقی که از تصحیح مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان توسط گروه تخصصی معماری صورت گرفت و نظرات در ۵۸ بند به مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ارائه گردید، این گروه تخصصی آمادگی خود را برای بررسی سایر مباحث اعلام نمود.
۹-کتابچه های تهیه شده در گروه تخصصی معماری:
۹-۱- «تجربیات جهانی در خصوص مقررات ملی ساختمان در معماری، تجربه کشور آلمان» (منتشر شده)،
۹-۲- «دستورالعمل پیشنهادی اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در بخش معماری به واسطه ارائه چک لیست های کنترل معماری» (منتشر شده)،
۹-۳- « نظام نامه پیشنهادی طراحی نما و سیمای ساختمانها» (آماده انتشار) طی نامه شماره۱۰۳۰۵/د/ ش م مورخ۹۷/۹/۱۲ به هیات رئیسه محترم شورا ارائه شده است.
۱۰- ارائه نتایج کارگروه مباحث حقوقی شرح خدمات مهندسی معماری به هیات رئیسه محترم شورا طی نامه طی نامه ۱۱۲۹۳/د/ش م مورخ ۹۸/۱/۲۸
۱۱- برگزاری جلسه در خصوص بکارگیری روش های نوین اجرای نما با حضور متخصصین مربوطه
۱۲- بررسی مسائل ابلاغیه تعداد کار با متراژ تا ۴۰۰ متر مربع و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات گروه معماری به هیات رئیسه محترم شورای مرکزی
۱۳-تدوین قراردادهای همسان معماری در راستای نحوه محاسبه و کسر از ظرفیت در طراحی های مجدد
گروه تخصصی معماری و اجرای قطعنامه اجلاس بیستم هیات عمومی(تیر ماه ۹۶):

۱-پیشنهاد تشکیل کمیسیون مجریان ذیصلاح در راستای توجه به بند ۱ و بند ۱۱.
" بند یک. هیات عمومی تاکید دارد شورای مرکزی،  ضمن توجه ویژه به اشتغال پایدار مهندسین، در جهت ایجاد زیرساختهای صدور خدمات فنّی و مهندسی اقدامات لازم را به عمل آورد.
بند یازده. با توجه به پتانسیل لرزه خیزی و وقوع بلایای طبیعی در کشور، در راستای تامین ایمنی، رفاه و آسایش بهره برداران و حفظ سرمایه های ملّی و حمایت از سازندگان ذی صلاح، از تمام ظرفیت های قانونی به منظور جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در صنعت ساختمان استفاده شود".

۲-ارائه شرح خدمات مهندسی تدوین شده برای هفت رشته ساختمانی در راستای توجه به بند ۵.
" بند پنج. شایسته است که اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق مهندسین ناشی از تعریف مشخص دوره تضمین خدمات مهندسی از سوی شورای مرکزی با هماهنگی سازمان های نظام مهندسی استان ها و از طریق وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد".

۳-ارائه دروس پیشنهادی در بخش معماری و مقررات ملی ساختمان مرتبط با رشته معماری به کمیسیون آموزش سازمان و همچنین به وزارت راه و شهرسازی در راستای توجه به بند ۶.
" بند شش. لازم است به منظور رفع خلا موجود در سرفصل های درسی و هماهنگی آموزش های دانشگاهی به حرفه، سازمان نظام مهندسی تلاش خود را برای همکاری با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در جهت اصلاح متون درسی رشته های مهندسی معمول نماید".
۴-تشکیل کارگروه تخصصی در گروه تخصصی معماری در راستای توجه به اهداف بند ۹ قطعنامه برای ارائه چک لیست های یکسان خدمات معماری.
۵-تدوین نظام نامه های واحد در کمیسیون انرژی برای همسان سازی چک لیست های انرژی و بهینه سازی مصرف در راستای توجه به بند ۹.
" بند نه. شایسته است شورای مرکزی نسبت به تدوین و اجرای نظام نامه های واحد در راستای همسان سازی چک لیست های کنترل خدمات مهندسی معماری در طراحی و نظارت اقدام نماید و بر ضرورت ترویج معماری سازگار با بهینه سازی مصرف انرژی از طریق مدل سازی اقدام نماید".

۶-تدوین نظام نامه های واحد در کمیسیون انرژی، مصالح و محیط زیست برای توجه به استاندارد و مصالح در راستای توجه به بند ۱۰.
"بند ده. شایسته است تلاش به منظور تبیین نظام کنترل کیفیت و مصرف مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد و گسترش و ترویج استفاده از فناوری های نوین توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان صورت پذیرد."
۷- تدوین چک لیست های مربوط به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در بخش معماری در راستای توجه به بند ۱۲ .
"بند دوازده. در راستای حفظ حقوق بهره برداران، توجه به عمر مفید ساختمان ها و جلوگیری از مخاطرات گسترده ای که ناشی از عدم توجه به نگهداری ساختمان ها می باشد، هیات عمومی از شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تقاضا می نماید اقدامات موثری را در جهت اجرایی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملّی ساختمان و طرح جامع ایمنی ساختمان های کشور انجام دهد".

گروه تخصصی معماری و اجرای قطعنامه اجلاس بیست و یکم هیات عمومی(تیرماه۹۷):
۱.بند دو قطعنامه: "نظر به اینکه مجموعه مباحث مقرّرات ملّی ساختمان در جهت کنترل و رعایت ضوابط و ایجاد آسایش و کیفیت ساختمان است  و به استناد بندهای ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیات عمومی از وزارت محترم راه و شهرسازی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تقاضا می نماید، صلاحیت تخصص مرتبط در تمامی گروه های ساختمانی به طور مستقل الزام و کلیه مباحث مقرّرات ملّی ساختمان اجرایی گردد، همچنین در راستای توجه به جایگاه حرفهای طراحان و ناظران ساختمان و نیز جایگاه هر رشته در نظارت مقیم، بازه زمانی برای مسئولیتهای حرفه ای تعریف شود"  .
در راستای دستیابی به اهداف بند ۲ قطعنامه؛ پیگیری اجرایی شدن تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مکاتبات صورت گرفته از جمله نامه شماره ۶۴۹۵/د/ش م مورخ ۹۶/۷/۴ رییس گروه تخصصی معماری.

۲.بند سه قطعنامه: " صلاح و بازبینی مفاد مندرج در شناسنامه فنّی- ملکی ساختمان به منظور تدوین سند ارزیابی و گواهی کیفیت ساخت ساختمان با نگاهویژه به درج اطلاعات کلی ساختمان اعم از نوع مصالح و تجهیزات، استاندارد مصالح، رده و برچسب انرژی ساختمان و جزئیات فنّی با استفاده از سیستم های مدلسازی انرژی و همچنین تاکید بر استفاده از خدمات سازندگان صاحب صلاحیت در تمامی مراحل ساخت مدّنظر قرار گیرد و نسبت به تامین ضمانت های ساختمان ساخته شده توسط مراجع قانونی و صلاحیت دار مربوطه اقدام گردد"
در راستای دستیابی به اهداف بند ۳ قطعنامه؛ اعلام همکاری با مجموعه وزارت راه و شهرسازی در راستای شکل گیری "سامانه ارزیابی انرژی و مسائل و موارد زیست محیطی" با توجه به سابقه گروه در تشکیل کارگروه "اجرای مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹ با رویکرد ممیزی و بومی سازی در مناطق کشور" و نیز پیشنهاد انجام طرح پژهشی در حوزه «توسعه و ترویج الگوهای پایداری در طراحی معماری» به هیات رئیسه شورای مرکزی.

۳.بند چهار قطعنامه: "هیات عمومی شورای مرکزی وزارت راه و شهرسازی می خواهد نسبت به ایجاد و توسعه فناوری BIMدر فرایند ساخت و ساز اقدام و برای این امر ابتدا نسبت به تهیه نقشه راه مدیریت اطلاعات ساختمان BIM سند راهبردی آن اهتمام لازم را مبذول و در حداقل زمان ممکن نسبت به عملیاتی نمودن آن و ارائه آموزش‌های لازم مهندسان اقدام نماید" .
در راستای دستیابی به اهداف بند ۴ قطعنامه؛ ترجمه و انتشار "مقررات ملی ساختمان در معماری کشور آلمان" در راستای (ایجاد زیرساخت صدور خدمات فنی و مهندسی) در قالب دستورالعمل و نیز  پیشنهاد "بررسی تجارب معماری و مقررات ملی ساختمان در کشورهای ترکیه و روسیه" و همچنین پیشنهاد "تبیین جایگاه فناوری های نوین در معماری"  با توجه به نتایج بدست آمده از کارگروه تخصصی تشکیل شده در گروه تخصصی معماری در قالب انجام طرح پژوهشی به هیات رئیسه شورای مرکزی.

۴-بند پنج قطعنامه: "تبدیل مباحث مقرّرات ملّی ساختمان به مقرّرات ساخت و ساز بین المللی با استفاده از استانداردها و کدهای بین المللی و بازنگری مباحث مقرّرات ملّی ساختمان بانگاه ویژه به ساخت ساختمان سبز، رده بندی انرژی و زیست محیطی ساختمان، مباحث شهرسازی،ترافیک، نقشه برداری و..."
در راستای دستیابی به اهداف بند ۵ قطعنامه؛ بازنگری شرح خدمات مهندسی معماری دریافت شده از کارگروه شرح خدمات مهندسی شورای مرکزی و طراحی چک لیست های یکسان خدمات معماری در گروه تخصصی معماری.

۵-بند شش قطعنامه: "به منظور عدم تعارض و ارتقای خدمات فنّی و مهندسی در نحوه ساخت و ساز و ایجاد یک نظام واحد کنترلی و مقرّراتی در ساخت و سازکشور، هیات عمومی از دولت محترم، مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم مرکزی تقاضامنداست نسبت به یکپارچه سازی نظام فنّی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان و بازتعریف خدمات و مقررات آنها اهتمام لازم را مبذول نموده و در این راستا نسبت به تجمیع و یکسان سازی قوانین، مقرّرات، نشریات و استانداردها اقدام نمایند".
در راستای دستیابی به اهداف بند ۶ قطعنامه؛ پیشنهاد دوره های آموزشی معماری برای ورود به حرفه، بازآموزی و ارتقا به کمیسیون آموزش شورای مرکزی و همچنین معرفی نمایندگانی از گروه معماری به کمیسیون مذکور در راستای عملیاتی شدن پیشنهاد و تدوین سر فصلها و نیز اعلام آمادگی برای تبیین و تدوین راهنماهای کمک آموزشی مباحث مقررات ملی ساختمان در بخش معماری به وزارت راه و شهرسازی.

۶-بند سیزده قطعنامه: "هیات عمومی از کلیه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی می خواهد اهتمام خود را در جهت همکاری با دولت محترم و نهادهای مربوطه در خصوص حل مشکلات و بحران های جامعه از جمله ترمیم و بازآفرینی بافتهای تاریخی فرسوده، بحران کمبود آب، بحران انرژی و محیط زیست و تغییرات اقلیمی، از طریق بازنگری و اجرای صحیح مباحث مختلف مقرّرات ملّی ساختمان به ویژه مبحث ۲۲ مقرّرات ملّی ساختمان و سایر قوانین و آئین نامه ها در زمینه هایی همچون بازیافت و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، اصلاح الگوی صحیح مصرف منابع، بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در طرح ها و ... از طریق صدور و ابلاغ شیوه نامه، نظام نامه و دستورالعمل اجرایی، با اعطای صلاحیت های حرفه ای نظیر بازرسی نگهداری ساختمان، ممیزی و بازرسی انرژی و... انجام دهند."
در راستای دستیابی به اهداف بند ۱۳ قطعنامه؛ تدوین و چاپ چک لیست های مربوط به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در بخش معماری در قالب دستورالعمل توسط گروه تخصصی معماری.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات