گزارش جلسه گروه تخصصی معماری مورخ ۳ تیرماه ۹۸

گزارش جلسه گروه تخصصی معماری مورخ ۳ تیرماه ۹۸


گزارش جلسه گروه تخصصی معماری مورخ ۳ تیرماه ۹۸

در جلسه گروه تخصصی معماری ویژه اجلاس ۲۲ که در محل شورای مرکزی برگزار شد اهم اقدامات انجام شده در گروه معماری و نیز فعالیت های گروه معماری در راستای بندهای قطعنامه دوره بیستم و بیست و یکم اجلاس هیئت عمومی ارائه گردید. سپس پیشنهادهای گروه تخصصی معماری در شش بند توسط اعضای حاضر در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد موارد زیر به عنوان پیشنهادهای گروه معماری در اجلاس بیست و دوم اعلام گردد:
۱-  پیگیری برای ابلاغ شرح خدمات مهندسی معماری و به تبع آن ضرورت توجه به تدوین قراردادهای همسان و نیز مبانی قیمت‌گذاری
۲- بهینه سازی آموزش حرفه ای برای مهندسان دارای پروانه اشتغال و نیز برگزاری دوره های کارآموزی برای آموزش
۳- توجه به بستر هر منطقه در طراحی مهندسی در راستای توسعه پایدار

در این نشست اهم اقدامات انجام شده در گروه تخصصی معماری شورای مرکزی(دوره هفتم) در راستای توجه به قطعنامه‌های اجلاس  های بیستم و بیست و یکم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در تیرماه ۹۶ و ۹۷ مرور گردید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات