عبور از روی روی رودخانه خروشان سیمره با احداث پل موقت وحدت آباد بخش ماژین شهرستان دره شهر استان ایلا...

عبور از روی روی رودخانه خروشان سیمره با احداث پل موقت وحدت آباد بخش ماژین شهرستان دره شهر استان ایلا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات