دوره آموزشی مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات در شرکت آب منطقه ای هرمزگان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای هرمزگان ، با حضور بیش از ۱۷ نفر از مدیران میانی شرکت دوره آموزشی مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات در سالن آموزش تخصصی این شرکت برگزار شد. دکتر یوسفی استاد دانشگاه و مدرس این دوره، مدیریت مشارکتی را بوجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمامی افراد یک سازمان در روند تصمیم سازی، تصمیم گیری و حل مسائل و مشکلات سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت می کنند دانست و افزود: نیاز انسان به احترام و برابری و اظهار وجود و حمایت و پشتیبانی انسان از نظرات و دستاوردهای خویش، توسعه نیروی انسانی در فرآیند مشارکت و.... را می توان مبانی و فلسفه نظری مدیریت مشارکتی دانست. دکتر یوسفی با تاکید بر اینکه نظام پیشنهادها را می توان زمینه ساز شکل گیری فرهنگ نخبه پروری و موثرین روش حل و فصل مسائل سازمانی دانست، گفت: وجود فرهنگ مشارکتی، اعتقاد و ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات