دوره آموزشی انگیزش در کار در شرکت آب منطقه ای هرمزگان برگزار شد

دوره آموزشی انگیزش در کار در شرکت آب منطقه ای هرمزگان برگزار شد

دوره آموزشی انگیزش در کاربا حضور تمام مدیران شرکت اب منطقه ای به مدت یک روز در سالن آموزش تخصصی شرکت برگزار ش به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای هرمزگان ، هدف از برگزاری این دوره، آشنایی مدیران با مفاهیم انگیزش و نظریه های انگیزشی، خشنودی شغلی، روش های ایجاد سازمان های یادگیرنده، روش های بالندگی سازمان و توانمندسازی کارکنان بود که دکتر یوسفی مدرس دوره به تشریح موارد مرتبط پرداخت. وی در این دوره بیان کرد : انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه ای انسانی است و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش از اساتید مطرح شده که در آنها هم از نظرتئوریک و هم از نظر تجربی، فنون انگیزشی مورد استفاده توسط مدیران برای بهبود عملکرد افراد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یوسفی در بخشی از سخنان خود افزود : نظریه پردازان کلید موفقیت سازمانی را مدیریت موثر نیروی ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات