کنترل مصرف بخش صنعت، خدمات، صنایع وابسته به کشاورزی گرگان و آق قلا

کنترل مصرف بخش صنعت، خدمات، صنایع وابسته به کشاورزی گرگان و آق قلا

مدیر امور منابع آب گرگان و آق قلا گفت: به منظور کنترل مصرف چاههای بخش صنعتی، خدمات ، وابسته به کشاورزی از تعداد ۵۷۹ حلقه چاههای مذکور، بازدید منصوبات، کنترل نوع مصرف، بررسی ادوات کنتور هوشمند انجام خواهد گرفت.. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، امین عموزاد اظهار کرد: لازم به ذکر است هر گونه تغییر نوع مصرف افزایش ظرفیت بدون اخذ مجوز بر اساس قوانین توزیع عادلانه آب ممنوع بوده و این امور آمادگی دریافت اطلاعات تغییر نوع مصرف، چاه ه ای بخش صنعت، خدمات و صنایع وابسته به کشاورزی (گلخانه، دامداری و مرغداری) را دارد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات