بازدید اعضای کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور از کلانشهر ارا...

بازدید اعضای کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور از کلانشهر ارا...

بازدید کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور از شهر اراک با حضور دبیر و اعضاى کمیته فنى شوراى عالى شهرسازی و معمارى کشور ،رییس و اعضاى شوراى اسلامی کلانشهر اراک از مناطق شهری و اراضی ۹۰ هکتاری اراک انجام گرفت.
گفتنی است طرح جامع شهر اراک در کمیته فنى شوراى عالى شهر سازی و معمارى کشور تحت بررسى است.


:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات