معرفی آبفار خراسان رضوی به عنوان رتبه دوم کنترل کیفی، از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

معرفی آبفار خراسان رضوی به عنوان رتبه دوم کنترل کیفی، از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

www.BanaNews.irمعاون نظارت بربهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نامه ای به مدیرعامل آبفار خراسان رضوی، از کسب رتبه دوم ارزیابی دفاتر کنترل کیفی توسط آبفار این استان خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، تشیعی؛ معاون نظارت بربهره برداری  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور درنامه ای به دانشگر؛ مدیرعامل آبفار استان، اهمیت و نقش ارزیابی عملکرد در توسعه و پیشرفت سازمانی را یادآور شده و آورده است: دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب، هرساله با بررسی عملکرد مجموعه های متناظر، میزان پیشرفت هریک از شرکت های آب و فاضلاب را در انطباق با اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله مورد پایش قرار می دهد.

وی سامانه ارزیابی طراحی شده را حاصل هم اندیشی نمایندگان شرکت های آب و فاضلاب در قالب شورای سیاست گذاری کیفیت آب دانسته و افزوده است: در این روش ارزیابی، سعی شده رویکرد از تمرکز بر نتیجه گرایی، به فرآیندهای تخصصی تغییر کند.

تشیعی، مهمترین پیامد این تغییر رویکرد را مشخص شدن نقاط قوت و ضعف در رویه های کاری و زیرساخت ها برای هریک از شرکت های ارزیابی شونده ذکر نموده است.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شاخص های ارزیابی در این مجموعه را حول چهارمحور زیرساخت ها و توانمندی های آزمایشگاهی، زیرساخت های سامانه های گندزدایی، پایش کیفی شبکه های آب و تأسیسات مؤثر در کیفیت آب و همچنین پایش کیفی منابع آب ذکر کرده و در ادامه آورده است: با عنایت به موارد فوق به این وسیله اعلام می گردد، دفتر کنترل کیفی آن شرکت موفق به کسب رتبه دوم در گروه مربوطه شده است.

وی در پایان نامه خود علاوه بر مهم خواندن نقش مدیر و کارکنان کنترل کیفی در کسب رتبه های ممتاز این فرایند ارزیابی، نقش غیر قابل انکار سایر ارکان شرکت به ویژه مدیریت عامل، معاونت نظارت بربهره برداری و همچنین هماهنگی بین بخشی در کسب این موفقیت را یادآور شده است.

گفتنی است در سال گذشته نیز شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی موفق به کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان و همچنین رتبه سوم ارزیابی عملکرد شرکت های آبفار کشور شده بود.

 

    نظرات