طی یک کارگاه تصمیم سازی زیست محیطی در مشهد : طرح جامع مدیریت کشف رود وارد فاز دوم شد.

طی یک کارگاه تصمیم سازی زیست محیطی در مشهد : طرح جامع مدیریت کشف رود وارد فاز دوم شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات