نشست مشترک همکاری های مشترک مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی و دفتر برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران تشکیل شد

نشست مشترک همکاری های مشترک مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی و دفتر برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران تشکیل شد

نشست همکاری های مشترک مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و اداره کل برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران با حضور مدیران دو مجموعه تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در این نشست بر افزایش تعاملات فیمابین به منظور ارتقاء سطح علمی و آموزشی کارکنان شهرداری های کشور و استفاده از توانمندی های علمی آموزشی دو مجموعه تاکید گردید .

همچنین مقرر شد که دستورالعمل های آموزشی تهیه شده توسط مرکزمطالعات و ادره کل آموزش با همکاری مشترک بازبینی و اصلاح گشته جهت بهره برداری در اختیار دیگر شهرداری های کشور قرار گیرد.

در ادامه بر اجرای دوره ها و نشست های تخصصی مشترک برای کلانشهرهای کشور با مرکزیت شهرداری تهران تاکید و مقرر شد به منظور ادامه و استمرار همکاری های مشترک، کارگروههای تخصصی ایجاد و بصورت منظم تشکیل گردد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات