گروه تخصصی شهرسازی و اجلاس ۲۲ هیئت عمومی

گروه تخصصی شهرسازی و اجلاس ۲۲ هیئت عمومی


گروه تخصصی شهرسازی و اجلاس ۲۲ هیئت عمومی

در جلسه اخیر گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی اهم اقدامات انجام شده در گروه شهرسازی و در قالب آسیب شناسی، ماموریت های اصلی و اقدامات ارائه گردید. سپس نمایندگان و اعضای حاضر در جلسه مسائل و پیشنهادهای استان خود را در خصوص اجرایی شدن صلاحیت مهندسان شهرساز بیان داشتند و در پایان مقرر شد این موارد زیر به عنوان پیشنهادهای گروه شهرسازی در اجلاس بیست و دوم اعلام گردد:
-با توجه به اهمیت سیاستهای کلی نظام در بخش شهرسازی که در سال ۱۳۹۸ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده، از وزرای راه و شهرسازی و کشور و دیگر مسئولان ذیربط درخواست می نماید تمهیدات لازم را برای اجرایی نمودن این سیاست ها به عمل آورند.
-علیرغم تاکیدات مکرر در قوانین مختلف، تا کنون "نظارت شهرسازی" به عنوان ابزاری مهم برای جلوگیری از تخلفات در حوزه های شهرسازی و ساخت و ساز اعمال نمی گردد. از وزیر محترم راه و شهرسازی درخواست می شود آیین نامه کنترل و نظارت شهرسازی را هر چه زودتر تدوین، تصویب و ابلاغ نمایند. گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی آماده همکاری در تهیه این آیین نامه می باشد.
-با عنایت به اهمیت حضور مهندسان شهرساز در نظام ساخت و ساز کشور و نقش ارزشمند آن ها در صیانت از حقوق شهروندان در حوزه عمومی، از شورای مرکزی سازمان مواکداً درخواست می شود تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن صلاحیتهای مهندسان شهرساز در سراسر کشور به عمل آورند.
-عدم حضور مبحث مستقل شهرسازی ذیل مقررات ملی ساختمان از کمبودهای جدی در نظام ساخت و ساز کشور است. از وزیر محترم راه و شهرسازی درخواست می گردد دستورات لازم را برای تصویب و ابلاغ پیش نویس مبحث ۲۵ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان "انطباق شهری ساختمان" که توسط گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی تدوین گردیده، صادر نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات