اهم اقدامات انجام شده گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی دوره هفتم

اهم اقدامات انجام شده گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی دوره هفتم


اهم اقدامات انجام شده گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی دوره هفتم

ماموریتهای اصلی گروه:
۱.معرفی هر چه بهتر رشته‎ی شهرسازی و تبیین نقش و جایگاه مهندسان شهرساز، فراهم‎سازی زمینه‎های لازم برای ارتقای دانش مهندسان شهرساز و به خصوص توانمند‎سازی آن در انجام صلاحیت‎های حرفه‎ای، پیشنهاد سرفصل‎های جدید آموزشی و...
۲.اجرایی شدن صلاحیت‎های تعیین شده برای مهندسان شهرساز، پیشنهاد صلاحیت‎های جدید، پیشنهاد برای پیش‎بینی پست‎های سازمانی با تخصص شهرسازی در ادارات و سازمان‎های ذی‎ربط و...
۳.اعلام نظر در خصوص لوایح و طرح‎ها ، آیین نامه‎ها، بخش نامه‎ها و ... پیشنهادی در حوزه‎ی شهرسازی، پی‎گیری برای اجرایی نمودن قوانین شهرسازی، تهیه و تدوین پیش‎نویس قوانین جدید و...

اهم اقدامات انجام شده:
۱.تشکیل سه کارگروه «آموزش و ترویج»، «صلاحیت و اشتغال» و «قوانین و پایش» در راستای اهداف تدوین شده و نیز تشکیل کمیته تدوین "مبحث انطباق شهری ساختمان" و کارگروه "ویژه شهرسازی" حسب وظایف محوله
۲.جمع آوری بانک اطلاعاتی گروه ها شهرسازی استانها  با ارسال نامه شماره ۸۰۵۲/د/ش م مورخ۹۷/۱۱/۲۸
۳.پیشنهاد ترجمه تجربه کشور استرالیا در بهره گیری از ضوابط شهرسازانه در امر ساخت و ساز ساختمان مناسب، به هیات رئیسه محترم شورای مرکزی
۴."برگزاری سمینار مطالعه و بررسی تطبیقی برنامه ریزی شهری کشور پرتغال و ایران و اولین کارگاه آموزشی چیدمان فضا"
۵.مکاتبه با ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارائه سه راهکار برای فائق آمدن بر مشکلات جاری شهرها و جلوگیری از تخلفات شهرسازی
۶.اعلام نظر گروه تخصصی شهرسازی در خصوص شاخص های پیشنهادی برای پایش میزان تحقق سیاست های کلی شهرسازی و ارائه پیشنهادات برای رفع نواقص و شرکت نماینده در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
۷.همکاری با دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در خصوص سرفصل ها و عناوین دوره بازآفرینی شهری بافت های ناکارآمد و برگزاری جلسات مشترک گروه تخصصی شهرسازی با مدیرکل دفتر مقررات ملی، مدیر کل راهبردی و هدایت طرح های بازآفرینی
۸.هماهنگی و همکاری با گروه های نقشه برداری و ترافیک و ارسال نامه مشترک به ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان با موضوع ضرورت تجدید نظر در ساختار و ترکیب اعضای شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و برگزاری جلسات مشترک
۹.اظهار نظر در خصوص سیاست های ملی شهری کشور (سند مباحثه و گزارش شناخت) تهیه شده در وزرات راه و شهرسازی
۱۰.اعلام بیانیه گروه تخصصی شهرسازی در رابطه با وقوع زلزله غرب کشور و نقش شهرسازی در کاهش اثرات مخرب زلزله
۱۱.تدوین پیش نویس ۱۲ سرفصل از الزامات عمومی شهرسازی تحت عنوان انطباق شهری ساختمان ذیل مبحث مقررات ملی ساختمان
۱۲.برگزاری چندین جلسه مشترک با مدیر کل مقررات ملی با موضوع بافت فرسوده و پیشنهاد مراحل بهره گیری از پتانسیل بافت فرسوده شهری در جهت تامین بخشی از مسکن مورد نیاز کشور از طرف گروه تخصصی شهرسازی
۱۳.پیشنهاد مراحل ورود کارشناسانه به موضوع بافت فرسوده شهری از طرف گروه تخصصی شهرسازی به وزارت راه  شهرسازی
۱۴.ارائه پیشنهادات گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اشکلات و ابهامات موجود- پیشنهادات و عنوان- جایگاه شهرسازی- جایگاه مهندس شهرساز- رشته های اصلی و مرتبط شهرسازی- عمومی)
۱۵.تدوین پیش نویس شیوه نامه نحوه فعالیت مهندسان شهرساز دارای پروانه اشتغال و ارسال نقطه نظرات به وزارت راه و شهرسازی در مهرماه ۱۳۹۶
۱۶.مکاتبه با مدیر کل محترم اداره حقوقی قوه قضایه در خصوص تعیین و تشخیص صلاحیت های تخصصی شهرسازی
۱۷.تدوین و اعلام نظر در خصوص پیش نویس شرح خدمات مهندسی شهرسازی، کارگروه شرح خدمات مهندسی شورای مرکزی
۱۸.حضور نمایندگان شهرسازی در بیش از ۱۰۰جلسه کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری و ارائه گزارش به نماینده محترم سازمان عضو شورایعالی
۱۹.برگزاری جلسات مشترک و مکاتبه با معاونت محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در خصوص نظارت مهندسان شهرساز در جهت اجرایی شدن ضوابط و مقررات شهرسازی
۲۰.بازدید از پروژه ایران مال
۲۱.تدوین مبانی شاخص های قیمت گذاری خدمات مهندسان شهرسازی
۲۲.بررسی چگونگی پیگیری موضوع کنترل شهرسازی و مکاتبه با جناب آقای مهدی جمالی نژاد معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور تدوین راهکارهای اجرایی جهت تحقق ضوابط و مقررات شهرسازی
۲۳.انطباق شرح خدمات پدافند غیر عامل وزارت راه و شهرسازی با چک لیست های تدوین شده گروه تخصصی شهرسازی
۲۴.جلسه مشترک با معاون محترم پدافند غیرعامل به منظور اجرایی شدن ضوابط و مقررات مربوط به شهرسازی
۲۵.جلسه مشترک با نمایندگان انجمن مهندسان معمار و شهرساز پیرامون مسائل اجرایی مشترک

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات