دعوت به شرکت در جلسه شورای مرکزی با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

دعوت به شرکت در جلسه شورای مرکزی با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی


دعوت به شرکت در جلسه  شورای مرکزی با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

شورای مرکزی جلسه شماره  ۲۴۰ خود را روز یکشنبه نهم تیر ماه از ساعت ۱۴/۳۰ در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی این جلسه با حضور آقای دکتر حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد .
از  موارد دستور کار جلسه ،بحث و بررسی در مورد هیات اجرایی انتخابات و مسائل جاری است که مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی در این زمینه گزارش خواهد داد .
تصویب ترازنامه سال ۱۳۹۷ و بودجه سال ۱۳۹۸ دیگر دستور کار این جلسه است.

از کلیه اعضای اصلی شورای مرکزی برای حضور در این جلسه دعوت شده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات