فضای گفتگو در قالب شوراهای اجتماعی محلات مهیا شده است

فضای گفتگو در قالب شوراهای اجتماعی محلات مهیا شده است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات