"محله ما" اعتماد، احساس تعلق و مشارکت اجتماعی را افزایش می دهد

"محله ما" اعتماد، احساس تعلق و مشارکت اجتماعی را افزایش می دهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات