مصاحبه خبرگزاری ایلنا با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان

مصاحبه خبرگزاری ایلنا با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان

خبرنگار خبرگزاری ایلنا با حضور در شرکت آب منطقه ای کرمان با مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای پیرامون وضعیت آب استان مصاحبه نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۹ تیرماه ۹۸ خبرنگار خبرگزاری ایلنا با حضور در شرکت آب منطقه ای کرمان با مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای پیرامون وضعیت آب استان مصاحبه نمود . مهندس علیزاده ضمن پاسخگویی به سوالات خبرنگاران خبرگزاری ایلنا در زمینه مسائل مطرح شده بر تعامل با رسانه ها تاکید کرد .

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات