برگزاری جلسه بررسی مسائل مربوط به آب استان با حضور استاندار کرمان

برگزاری جلسه بررسی مسائل مربوط به آب استان با حضور استاندار کرمان

جلسه بررسی مسائل مربوط به آب استان با حضور استاندار کرمان، معاون امور عمرانی استاندار، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و معاونین در محل دفتر استاندار تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه بررسی مسائل مربوط به آب استان در تاریخ ۹ تیرماه ۹۸ با حضور دکتر فدائی استاندار کرمان، دکتر موسوی آیت الهی معاون امور عمرانی استاندار، مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و معاونین در محل دفتر استاندار تشکیل شد . در این جلسه مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و معاونین به تشریح مسائل و مشکلات مهم مربوط به آب استان کرمان پرداختند و در این زمینه بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات