خراسان رضوی؛ استان پیشرو در طرح ممنوع شدن چرای دام در مراتع

خراسان رضوی؛ استان پیشرو در طرح ممنوع شدن چرای دام در مراتع

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات