جلوگیری از پیشروی بیابان ها مهمترین راه  مقابله با خشکسالی

جلوگیری از پیشروی بیابان ها مهمترین راه مقابله با خشکسالی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات