کشف و رها سازی  ۵بهله پرنده شکاری از منزل یک صیاد غیر مجاز در زاوه

کشف و رها سازی ۵بهله پرنده شکاری از منزل یک صیاد غیر مجاز در زاوه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات