مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان از سفر از سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خوزستان خبر داد
   
   کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز به خوزستان می آید

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان از سفر از سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خوزستان خبر داد کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز به خوزستان می آید

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات