حضور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای زنجان در گفتگوی...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مهندس افشاری، معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت بمناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب و روز مدیریت مصرف آب و انرژی ،افکار عمومی و رسانه در برنامه گفتگوی ویژه خبری حضور یافت و به سئوالات مجری برنامه پاسخ داد.

افشاری، با اشاره به بارندگی های فروردین و اردیبهشت، که در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده است،عنوان داشت: با این همه بارش و نزولات آسمانی ما شاهد افت شدید سفره های آب زیرزمینی هستیم،بطوریکه از ۷ دشت استان ۶ دشت در حالت بحرانی قرار دارند و روند مصرف بیش از میزان آب وارده به سفره های آب زیرزمینی است و این موضوع می تواند ذخائر آبی استراتژیک را با بحران جدی روبرو کند.

وی به تامین بخشی از آب شرب شهر زنجان از سد تهم اشاره کرد و عنوان داشت:سال گذشته ورودی سدتهم حدود ۱۳ میلیون متر مکعب بود که امسال این رقم به ۴۱ میلیون متر مکعب رسیده که ۲۱ درصد افزایش را نشان میدهد.

افشاری گفت:سدگلابر، سال قبل ۵ میلیون متر مکعب ورودی داشت که امسال به حدود ۱۹ میلیون متر مکعب رسیده و سد کینه ورس نیز که با تدابیر اندیشیده شده از سوی مدیرعامل و همکاران شرکت آب منطقه ای زنجان ، از طریق تخلیه آب از دریچه تحتانی، سیلاب حاصله از بارندگی های سال جدید کنترل گردیدودر حال حاضر، مخزن این سد پر است و حقابه کشاورزان پایین دست نیز به زمینهای زراعی آنها تزریق می شود.

وی گفت: سد تالوار در سال گذشته ۲۸ میلیون مترمکعب ورودی داشت که امسال به خواست خدا، این رقم به ۱۷۰ میلیون مترمکعب یعنی حدود ۵ برابر، رسیده است.

معاون حفاظت و بهر ه برداری شرکت آب منطقه ای زنجان افزود: در مجموع در این استان سالیانه حدود ۷۷ سانتی متر سطح تراز آب های زیرزمینی پایین می رود و اگر درست مصرف کردن را در برنامه های کشاورزان و بهره برداران قرار ندهیم، در آینده حتی آبی برای شرب هم در این مناطق نخواهیم داشت.

وی با اشاره به آمار چاههای غیرمجاز در استان گفت:در مجموع ۱۴ هزار و ۴۶ حلقه چاه مجاز و ۶ هزارو ۶۳۷ حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که از سال ۹۰ برخورد با متخلفین آبی شروع شده و تا پایان سال ۹۷ حدود ۳ هزارو ۶۷۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده و تعداد ۵۰۰ حلقه چاه فعال فاقد پروانه و مابقی جدیدالحفر می باشند.

افشاری گفت: ۲ هزار و ۱۱۱ حلقه چاه مجهز به کنتور هوشمند شده است و با افزایش ۱۳ اکیپ گشت و نظارت و فعال سازی سامانه ثبت تخلفات منابع آب در استان،سعی خواهیم کرد که با تماسهای تلفنی صورت گرفته از سوی مردم ،با تخلفات برخورد نمائیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای زنجان، با به همراه کردن ذینفعان با مراجع حاکمیتی آب اشاره کرد و گفت: برخی از بهره برداران و کشاورزان در خصوص پر کردن چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت ها در برابر همکاران این شرکت و مسئولین امر قرار می گیرندو این نشان دهنده آن است که توجیه نشده اند و مبلغین و ائمه محترم جماعات استان می توانند در درک و فهم بهتر مدیریت بحران آب،کمک شایانی نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات