بازدید رئیس اداره درآمد و خدمات امور مشترکین آبفار خراسان رضوی از امور آبفار بردسکن

بازدید رئیس اداره درآمد و خدمات امور مشترکین آبفار خراسان رضوی از امور آبفار بردسکن

رئیس اداره درآمد و خدمات امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی در راستای خدمات رسانی به روستاییان، از امور آبفار بردسکن بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، رئیس اداره درآمد و خدمات امور مشترکین آبفار خراسان رضوی با حضور در امور آبفار بردسکن ابتدا از روستاهای علی آبادک و شفیع آباد بازدید و از برخی مصارف اماکن عمومی  و مشترکین بازدید نمود و در ادامه با برگزاری جلسه ای در محل امور آبفار شهرستان نسبت به بیان مشکلات موجود در حوزه مشترکین و همچنین ارائه راه کارهای فنّی بمنظور رفع مشکلات موجود پرداخت.

محمد رضا ابراهیمی در پایان از زحمات مدیر و کارکنان امور آبفار شهرستان بردسکن قدردانی نمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات