جلسه هم اندیشی با شرکتهای حفاری و سازمان نظام مهندسی معدن...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،اولین جلسه هم اندیشی با شرکتهای حفاری، سازمان نظام مهندسی معدن و ناظرین حفاری بخش خصوصی در سالن همایش های خلیج فارس این شرکت،برگزارشد.

در این جلسه،مهندس رهروی مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای زنجان،وظایف قانونی و فنی حفاری و ناظرین حفاری بخش خصوصی را تبیین و اظهار کرد:ملاک عمل این شرکت در اینگونه مباحث،قانون است.

در این جلسه، حاضرین به بیان سئوالات فنی و موارد قانونی پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات