روایتی ۴۰ ساله از عملکرد صنعت آب و برق کردستان

داستان روشنایی روایتی است از اقدامات و عملکرد ۴۰ ساله صنعت آب و برق استان کردستان داستان روشنایی روایتی است از اقدامات و عملکرد ۴۰ ساله صنعت آب و برق استان کردستان که با همت روابط عمومی های صنعت آب و برق و مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو تهیه گردیده است. لینک دانلود https://www.kdrw.ir/uploaded_files/DCMS/Download_files/asqw.mp4

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات