جلسه ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان برگزار شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در قالب برنامه ملاقات مردمی ، به درخواست مراجعه کنندگان رسیدگی کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ؛ هوشنگ ملایی در دیداری صمیمی با مراجعه کنندگان ، ضمن شنیدن مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی آنان دستور لازم برای رفع مشکلات و ارائه راهکارهای قانونی را صادر کرد. مراجعه کنندگان که شامل کشاورزان،بهره برداران،پیمانکاران و عموم مردم هستند، درخواست های خود را به صورت حضوری به مدیرعامل این شرکت ارائه کردند و هوشنگ ملایی نیز دستورات لازم را برای مساعدت و همکاری در چارچوب قانون به معاونین و مدیران واحدهای مربوطه صادر کرد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات