ما میراث دار گذشتگان و امانتدار آینده ایم باید برای هر ریال اعتبارات برنامه مدون و زمانبندی مشخص داشت

ما میراث دار گذشتگان و امانتدار آینده ایم باید برای هر ریال اعتبارات برنامه مدون و زمانبندی مشخص داشت

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با حضور مدیرعامل, معاونین, مدیر امور مالی و ذیحسابی, مدیران دفاتر حراست و حقوقی و مجریان طرح‌های عمرانی جلسه پایش هزینه‌ها و مدیریت پروژه در شرکت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با حضور مدیرعامل, معاونین, مدیر امور مالی و ذیحسابی, مدیران دفاتر حراست و حقوقی و مجریان طرح‌های عمرانی جلسه پایش هزینه‌ها و مدیریت پروژه در شرکت برگزار گردید . در این جلسه نخست با مروری بر روند مصوبات صورتجلسات قبلی بر فعالیتهای انجام شده از همه مجریان و مدیران مرتبط با مدیریت مالی خواست به شرح مختصری از فعالیت های انجام شده در بازه زمانی مانده به پایان فصل مالی بپردازند. معاون طرح و توسعه و حفاظت و بهره برداری نیز با اشاره به وضعیت طرحهای در دست اجرا به شرح فعالیتهای انجام شده و وضعیت هزینه کرد اعتبارات پرداختند. در ادامه جلسه مجریان ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات