اولین جلسه کمیته اجرایی وصول حقوق دولتی در بخش آب استان برگزار شد.

اولین جلسه کمیته اجرایی وصول حقوق دولتی در بخش آب استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران در این جلسه آقای مهندس سید جمال موسوی معاون بهره برداری آب منطقه ای مازندران با اشاره به اهمیت وصول حقوق دولتی برای خدمت بهتر به مردم و حفظ، نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات آبی گفت: در گام اول هدف از تشکیل این کمیته استفاده فراگیر و نظام‌مند از ظرفیت و توان نیروهای با تجربه و کارآمد بوده و در ادامه تلاش خواهیم کرد از ظرفیت همه نیروهای شرکت و مشارکت آنها با هدف جامعیت بخشیدن به امر مشارکت همگان در این امر مهم استفاده کنیم ایشان برخورداری از بخشی به عنوان مشترکین را برای وصول درآمد ناکافی دانست و گفت: برای وصول حقوق دولتی نیازمند مشارکت همه بخش‌ها بوده و بایست در این زمینه اسناد پیمان بهره برداری ما دارای چشم انداز مشخص باشد . نظارت و کنترل به نحو مطلوب و مناسب انجام شود منابع وصول حقوق دولتی باید به درستی ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات