سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منصوب شد

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منصوب شد


شهردار شیراز طی حکمی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز را منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس حیدر اسکندرپور طی حکمی محمد علی راضی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز منصوب کرد.
شهردار شیراز نظارت بر طراحی، تهیه و اجرای برنامه های کلی توسعه شهرداری، نظارت مستمر بر تهیه، تصویب و اجرای مراحل بودجه، متمم بودجه و اصلاح بودجه، توسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد سازوکارهای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان، نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی، نظارت بر اجرای طرح های بازنشستگی امور رفاهی، ورزشی و معیشتی کارکنان  و ...  را از مهمترین ماموریت های سرپرست این معاونت برشمرد.
محمدعلی راضی همچنین مدیر کل دفتر برنامه و بودجه شهرداری شیراز نیز است. راضی دارای مدرک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و کارشناس برنامه ریزی اجتماعی است و دوره هایی همچون بودجه بندی جامع، مدیریت تغییر، مبانی و مکانیزم های هماهنگی در سازمان، سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیریت و برنامه ریزی امور شهرها، بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها و ... را گذرانده است.
لازم به ذکر است که پیش از این دکتر ابوالقاسم ابراهیمی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز بود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات