حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، آیت الله رودباری، شهردار رشت و مدیران شهری در رونمایی از مناره مسجد گلدسته ساغریسازان

حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، آیت الله رودباری، شهردار رشت و مدیران شهری در رونمایی از مناره مسجد گلدسته ساغریسازان

به روایت تصویر ؛
حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، آیت الله رودباری، شهردار رشت و مدیران شهری در رونمایی از مناره مسجد گلدسته ساغریسازان
حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، آیت الله رودباری، شهردار رشت و مدیران شهری در رونمایی از مناره مسجد گلدسته ساغریسازان
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات