حمایت از توسعه گیاهان دارویی کم آب بر در کشور

وزارت جهاد کشاورزی از توسعه گیاهان دارویی کم آب بر در سطح کشور حمایت می کند.

محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در بازدید از شرکت شیرین دارو در شیراز گفت : یکی از اولویت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی توسعه گیاهان دارویی کم آب بر در کشور است .

طهماسبی افزود : تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ برای بهره برداران که اقدام به توسعه گیاهان دارویی کم آب بر می‌کنند مدنظر قرار گرفته شده است .

وی بیان کرد : زمینه رویش و توسعه کشت انواع گیاهان دارویی در کشور فراهم است و در صورت توجه به آن و توسعه کشت این گونه گیاهان، می‌توان برای اشتغال، تولید و صادرات بیشتر بسترسازی کرد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات