بازدید معاون طرح و توسعه و مدیر کل حوزه آبریزکرخه شرکت مدیریت منابع آب ایران از طرحهای تامین آب استان همدان

بازدید معاون طرح و توسعه و مدیر کل حوزه آبریزکرخه شرکت مدیریت منابع آب ایران از طرحهای تامین آب استان همدان

معاون طرح و توسعه و مدیر کل حوزه کرخه شرکت مدیریت منابع آب ایران به اتفاق مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان طی برنامه فشرده دو روزه از طرحهای تامین آب استان بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، در این برنامه سد های شنجور رزن ، گرین نهاوند ، خرمرود تویسرکان و نعمت آباد اسد آباد مورد بازدید قرار گرفت و ضمن برگزاری جلسات کارگاهی مشترک با حضور کارفرما ، پیمانکار و مشاور ، مسائل اجرایی و پیشرفت مالی و فیزیکی پروژه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تسریع عملیات اجرایی و تامین اعتبار کافی پروژه ها مورد تاکید قرار گرفت. شفیعی معاون طرح و توسعه و مدیر کل حوزه کرخه شرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن رضایت از کیفیت اجرای سدهای استان ، سد خرمرود تویسرکان که به روش فاینانس داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات