برنامه‌های آتی و دورنمای کار سازگاری با کم آبی ضمن ترویج مدیریت بهینه مصرف باید با مباحث بودجه ای انطباق داشته باشد

برنامه‌های آتی و دورنمای کار سازگاری با کم آبی ضمن ترویج مدیریت بهینه مصرف باید با مباحث بودجه ای انطباق داشته باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای با حضور معاون عمرانی استانداری کرمانشاه, مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و اعضای شورای حفاظت از منابع آب استان و کارگروه سازگاری با کم آبی که در سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد, مهندس سالاری معاون عمرانی استانداری با اشاره به رویداد سازگاری با کم آبی در وزارت نیرو و مباحثی که در این رویداد برگزار شد به ذکر اهمیت سازگاری با کم آبی پرداخت. وی با اشاره به اهمیت تدوین برنامه سازگاری با کم آبی به عنوان یکی از اولویت اصلی در استان خاطرنشان ساخت برنامه‌های آتی و دورنمای کار برای رسیدن به مطلوب بسیار مهم است و از ضرورت انطباق آن با مباحث بودجه ای سخن گفت. سالاری با اشاره به اینکه برخی فعالیت هایی که انجام می شود بیشتر تصمیمات محلی است و برنامه ای نیست از لزوم تدوین برنامه‌ای مدون برای سازگاری با کم ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات