برگزاری جلسه بررسی روند مکانیزه نمودن سوابق پروژه های حفاظت

در اجرای قرارداد مکانیزه نمودن سوابق پرونده های حفاظت به منظور بررسی پیشرفت کار و مشکلات و موانع موجود، جلسه ای در دفتر معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کرمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در اجرای قرارداد مکانیزه نمودن سوابق پرونده های حفاظت به منظور بررسی پیشرفت کار و مشکلات و موانع موجود جلسه ای در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۸ در دفتر معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور اعضاء جلسه از جمله مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری، مهندس کرمی، مهندس علیدادی، مهندس قاضی زاده و مدیر عامل و مدیر پروژه شرکت هلیل آب برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تبادل نظر درخصوص اجرای بهینه پروژه تصمیمات لازم اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات