افزایش تعامل و همکاری سازمان...

افزایش تعامل و همکاری سازمان...

شهردار اشکذر در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد حضور یافت و خواستار افزایش تعامل و همکاری این دو مجموعه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد – مهدی جعفری پور شهردار اشکذر با حضور در سازمان و دیدار با عباس ملازینلی، خواستار افزایش تعامل و همکاری این دو مجموعه شد.

در این دیدار که علیرضا ابویی عضو شورای شهر اشکذر نیز حضور داشت، اعضاء پیرامون ساختار های فرهنگی اجتماعی ورزشی و افزایش تعامل و همکاری شهرداری های یزد و اشکذر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات