ترسیم نقشه راه زیست محیطی برای توسعه منطقه سنگان یک ضرورت است.

ترسیم نقشه راه زیست محیطی برای توسعه منطقه سنگان یک ضرورت است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات