جلسه کارگروه مدیریت پسماند دشت آزادگان برگزار شد

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات