ثبت ۱۰۱ پیشنهاد از ابتدای سال جاری تاکنون در سامانه نظام پیشنهادها

مدیر واحد فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت از ثبت ۱۰۱ پیشنهاد از ابتدای سال جاری تا اواسط تیرماه در سامانه نظام پیشنهادها توسط همکاران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، " عزیزاله مولایی" در سومین جلسه گروه کاری تخصصی نظام پیشنهادها با بیان این مطلب اظهار کرد: با عنایت به اینکه ارزیابی پیشنهادهای سال ۹۶ و ۹۷ و اقدامات فرهنگی- ترویجی به منظور ارتقاء سرانه مشارکت از اولویت های گروه های کاری تخصصی در مقطع فعلی می باشد، در این نشست وضعیت آماری میزان ارائه پیشنهاد و نرخ مشارکت همکاران معاونت برنامه ریزی در نظام پیشنهادها در راستای دستیابی به اهداف شاخص ها، محورهای فراخوان بذر پیشنهاد مرتبط با واحدهای ذیل معاونت برنامه ریزی و ارزیابی تعدادی از پیشنهادهای دریافتی گروه کاری تخصصی معاونت برنامه ریزی بررسی شد.

مولائی با اشاره به اینکه جلسات فوق هر هفته یکبار برگزار می گردند، اضافه کرد: گروه کاری تخصصی فوق در اولین جلسه مورخ  ۲۷ اردیبهشت ماه تعداد۳۱ پیشنهاد، در دومین جلسه مورخ ۴ تیرماه تعداد ۲۹ پیشنهاد و در سومین جلسه تعداد ۳۰ پیشنهاد را ارزیابی نموده که دارای نتایج مختلفی از جمله مصوب کایزنی، قابل قبول، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی،  نیازمند اصلاح، غیرقابل قبول می باشند. طبق شیوه نامه و دستورالعمل ابلاغی، پیشنهادهای مصوب کایزنی (کوچک و متوسط) در قالب فرایند مربوطه متعاقباً جهت اجرا  به واحدهای متولی اجرا منعکس خواهند شد.

وی با اشاره به مصوبات جلسه مورخ اول تیرماه با دفتر فن آوری اطلاعات، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران از جمله ضرورت "افزایش سطح کیفی حوزه نظام پیشنهادها، ارائه پیشنهادهای کیفی، تسریع در تصویب و اجرای پیشنهادها و بهره برداری مناسب از گروه کاری تخصصی ساماب در سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، افزود: در راستای برنامه بهبود عملکرد تدوین شده برای نظام پیشنهادها در سال ۹۸؛ برگزاری جلسات گروه های کاری تخصصی سایر حوزه های شرکت نیز در حال پیگیری بوده و گزارش فعالیت آنها در شاخص های مختلف به صورت ادواری به همکاران شرکت اعلام خواهد شد.

مولائی خاطرنشان کرد:  از ابتدای سالجاری تا تاریخ  پانزدهم تیرماه تعداد ۱۰۱ پیشنهاد از سوی ۲۸ نفر پیشنهاد دهنده ارائه گردیده است که با عنایت به وظایف دبیرخانه مرکزی در زمینه "گزارش دهی، اطلاع رسانی" طبق دستورالمعل ابلاغی نظام پیشنهادها؛ گزارش وضعیت عملکرد واحدهای سازمانی در زمینه سرانه ارائه پیشنهاد، نرخ مشارکت و بررسی پیشنهادها به صورت ادواری تهیه و منتشر می گردد.

وی در انتها با اشاره به محورهای اولین فراخوان ارائه پیشنهاد سال ۹۸، گفت: بذرهای پیشنهاد از سوی حوزه های سازمانی جمع آوری گردیده و همکاران می توانند پیشنهادهای خود در زمینه های مزبور را با انتخاب فراخوان مربوطه در سامانه ثبت نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات